Til forsiden

   Øster Starup lokalhistoriske forening er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 15. august 1989.
   Der blev nedsat en arkivstyrelse, som fik ansvaret for at registrere de arkivalier, som gennem 1970erne var indsamlet lokalt.

Arkivet er en selvejende institution, hvis formål er:

- at indsamle registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proviens med tilknytning til Øster Starup sogn, dets borgere foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

- at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Øster Starup sogns historie.

Arkivet forestås af en styrelse på 5 medlemmer; der udpeges af Øster Starup sogns lokalhistoriske forening.

Bliv medlem af Øster Starup sogns lokalhistoriske forening.

Medlemskab incl. Spidsbarren for enkeltpersoner 50,00 kr, husstand 75,00 kr.

Beløb kan indbetales på: Reg.nr. 1551 konto 0840537102

Har du papirer eller fotos, du vil skille dig af med, er arkivet et godt alternativ til papirkurven.

    Regler:

Private personarkiver og private institutioners arkiver er som oftest almindeligt tilgængelige efter 75 år. Der er i en række tilfælde aftalt andre tilgængelighedsfrister med arkivskaberne (den som har afleveret/ejeren). Adgang til private personarkiver og private institutioners arkiver, der er yngre end 75 år, gives som oftest af arkivet, men i en række tilfælde er det arkivskaberen eller dennes efterkommere, der kan give adgang til benyttelse. (Klausulering)

   Billeder:

·         vær også opmærksom på, at loven skelner mellem fotografiske værker og fotografiske billeder.

·         for at et fotografi kan karakteriseres som et "værk", skal det have en vis originalitet, og det skal være resultatet af en selvstændig skabende indsats. En tommelfingerregel siger, at billeder taget af professionelle fotografer er værker. Det betyder, at samling af billeder taget af pressefotografer skal betragtes som "værker".

·         ophavsretten til fotografiske værker varer indtil 70 år efter fotografens dødsår.

·         fotografiske billeder er de billeder, der ikke betragtes som værker, dvs. som oftest private amatøroptagelser.

·         retten til et fotografisk billede varer indtil 50 år efter fremstillingen af det. Denne tidsfrist kan dog ikke anvendes på fotografiske billeder fremstillet før 1. januar 1970. Det betyder, at en fotograf ikke kan gøre sine rettigheder gældende over for "fotografiske billeder" optaget før 1970. Fotografiske billeder optaget i 1970 er "frie" i 2021.