Til forsiden

Arkivet er en selvejende institution, hvis formål er:

- at indsamle registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proviens med tilknytning til Øster Starup sogn, dets borgere foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

- at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Øster Starup sogns historie.

Arkivet forestås af en styrelse på 5 medlemmer; der udpeges af Øster Starup sogns lokalhistoriske forening.

Bliv medlem af Øster Starup sogns lokalhistoriske forening.

Medlemskab incl. Spidsbarren for enkeltpersoner 50,00 kr, husstand 75,00 kr.

Beløb kan indbetales på: Reg.nr. 1551 konto 0840537102

Har du papirer eller fotos, du vil skille dig af med, er arkivet et godt alternativ til papirkurven.